HAUTAPAIKKAMAKSUT   

Sotaveteraaneilta ja Lotilta ei peritä hautapaikkamaksua

Hallinta-ajan pidennys                                                                       3 €/hautasija/vuosi

Haudan hallinta-ajan uudelleen lunastus                                          25 €/ hautasija/ 25 v.

HAUTAUSMAKSUT  

Arkkuhautaus

Haudan avaus, peitto ja peruskunnostus                                            350 €

   -  syvähauta                                                                                      380 €

Uusi hautapaikka

  • oman kunnan asukkaalta                                                        75
  •  ulkokuntalaiselta                                                                   500

Uurnahautaus

  •  oman kunnan asukkaalta                                                       70 €
  •  ulkokuntalaiselta                                                                   150 €

   Nimilaatta (muistolehto)                                           

  • oman kunnan asukkaalta                                                       45 €
  • ulkokuntalaiselta                                                                    60 €

Havutus

  • omaisten toimittamilla havuilla                                              25   €

Kirkkoon kuulumattoman vainajan siunaus                                   124 €