Rippijuhlat

Rippikouluun liittyy erilaisiin seurakunnan tapahtumiin osallistumista, vierailuja ja retkiä, sekä leirijakso, joka on noin viikon mittainen.

Rippikoulu päättyy konfirmaatioon eli rippikoulun päätösjuhlaan.

Konfirmaatio edellyttää, että sinut on kastettu, olet kirkon jäsen ja rippikoulun käynyt. Jos sinua ei ole lapsena kastettu, kaste toimitetaan rippikoulun jälkeen.

Konfirmaatio tarkoittaa vahvistamista. Jumala haluaa vahvistaa nuorta siinä uskossa, johon hänet on kasteessa kutsuttu. Siitä on muistutuksena valkoinen alba nuoren yllä.

Konfirmaation jälkeen

  • nuori saa osallistua itsenäisesti ehtoolliselle
  • toimia kummina
  • rippikoulu on kirkollisen avioliittoon vihkimisen edellytys

Rippijuhlia vietetään rippikoulun käyneen ja konfirmoidun nuoren kunniaksi. Nuorelle rippijuhlat ovat tärkeä aikuistumisjuhla.

Rippijuhlien järjestäminen

Rippikoulu on puolen vuoden mittainen tutustuminen seurakuntaan ja kristilliseen uskoon. Usein rippikoulu käydään sinä vuonna, kun nuori täyttää 15 vuotta. Rippikoulun voi käydä myös aikuisena.

Rippikoulu edeltää rippijuhlia