Ristiäiset 

Miksi kastetaan?


 Siksi, koska Jeesus käski kastaa ja opettaa. Tämän kastekäskyn moni on oppinut rippikoulussa:

”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.” (Matt.28:18-20)

Kaste tekee meistä kristittyjä ja pelastuksesta osallisia. Kasteessa Jumala itse toimii ja lahjoittaa Pyhän Hengen ja uskon lahjan. Kasteessa tullaan seurakunnan jäseneksi ja Jumalan lapseksi. Kirkko on alusta asti kastanut lapsia, koska heidät on haluttu saattaa pelastuksesta osallisiksi.”Sallikaa lasten tulla, sillä heidän kaltaistensa on taivasten valtakunta”, Jeesus sanoi.

Lapsi voidaan kastaa, jos toinen vanhemmista kuuluu kirkkoon. Huoltajat päättävät lain mukaan lapsen uskonnollisesta asemasta yhdessä.

Kummit


- Kummien pitää kuulua luterilaiseen kirkkoon ja olla konfirmoituja.
- Heitä pitää olla vähintään yksi.
- Kirkkoon kuulumaton ei voi toimia kummina.
- Kummina voi toimia lisäksi myös lapsikasteen hyväksyvän seurakunnan jäsen. 
- Kummeja voi erityisistä syistä lisätä jälkikäteen maksimissaan 2 kpl. Tämä on vanhempien päätettävissä.
- Kummi on kasteen todistaja sekä lapsen hyvä ystävä ja tuki elämässä. Hän rukoilee lapsen puolesta ja puhuu elämän tärkeistä asioista.

Aikuiskaste


Rippikoulun yhteydessä kastetaan usein nuoria, joita ei ole kastettu. Tällöin tarvitaan nuoren kirjallinen suostumus ja vanhempien lupa.  Aikuisena kastetaan siinä tapauksessa, ettei kastetta ole suoritettu aikaisemmin. Kastetta edeltää silloin "aikuisrippikoulu", joka järjestetään elämäntilanteen mukaan.

Missä ristiäiset?


Kaste voidaan toimittaa kotona, kirkossa, seurakuntatalon salissa tai muussa sopivassa paikassa yleensä sunnuntaisin. Ennen kastetta pappi tapaa vanhempia ja sopii toimitukseen liittyvistä yksityiskohdista. Mukaan tarvitaan tällöin lomake ”Ilmoitus lapsen liittämisestä väestörekisteriin”.

Milloin?


Kasteen tulisi tapahtua viimeistään kolmen kuukauden kuluessa syntymästä, mieluimmin riittävän ajoissa. Tilaisuus järjestetään yleensä sunnuntaina tai pyhäpäivänä, mutta myös lauantaina.

 

 

Onnea perheenlisäyksestä! Kun haluat järjesteää kastejuhlan lapsellesi, ota yhteyttä kirkkoherranvirastoon

Ristiäiset voidaan järjestää kirkossa, kotona tai muussa sopivassa paikassa. Lapsen tai aikuisen voi kastaa myös jumalanpalveluksen yhteydessä. Papin kanssa käydään ennen ristiäisiä kastekeskustelu, jonka aikana sovitaan ristiäisiin liittyvistä asioista. Seurakunnat varmistavat lapsen nimen laillisuuden, joten nimi tulee ilmoittaa seurakunnalle hyvissa ajoin, esimerkiksi juuri kastekeskustelun yhteydessä.

Ristiäisten järjestäminen

YouTube-video

Haluatko kastaa lapsesi? Toivotko, että sinut kastetaan?

Kaste on rakkautta. Ristiäisissä kastettavan läheiset rukoilevat ja toivovat yhdessä hänelle hyvää.

Kasteessa kyse on Jumalan rakkaudesta. Jumala on aina kastetun kanssa ja pelastaa hänet kaikelta pahalta. Kasteveden suoja ympäröi häntä vielä kuoleman rajan ylikin.

Ristiäisissä eli kastejuhlassa kastetusta tulee oman paikallisseurakuntansa jäsen. 

Jokainen ihminen on ainutkertainen ja äärimmäisen arvokas. Kaste kertoo siitä.

Minä olen ihme, suuri ihme, ja kiitän sinua siitä. Ihmeellisiä ovat sinun tekosi, minä tiedän sen. (Psalmi 139: 13–14)

Kaste
Kaste
YouTube-video

Kastetilaisuuden kulku vaihtelee sen mukaan, minkä ikäinen kastettava on. Usein kaste tapahtuu muutaman kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Kasteessa lapsi liitetään nimeltä kutsuen kristilliseen uskoon ja seurakunnan jäseneksi.

Ristiäisten kulku

Lapsikaste on luterilaisessa kirkossa tavallisin tapa liittyä kirkon jäseneksi, mutta kasteelle voit tulla minkä ikäisenä tahansa. 

Luterilainen kirkko kastaa kaikenikäisiä

Kummius on luottamustehtävä. Vanhemmat valitsevat lapselleen kummeiksi tärkeät aikuiset. Jokainen löytää oman tapansa olla kummi. Kastetulla lapsella tulee olla vähintään yksi kirkkoon kuuluva kummi.

Kummien valinta ja tehtävät